lørdag den 8. februar 2014

Mikro birding Aalborg

Undertegnede og vores allesammens Asger Møldrup(ALM) havde den 1.2  planlagt at tømme Aalborg Centrum for hits. Planen var at mødes inde i Østre Anlæg, der er den eneste indlandslokalitet i Aalborg der kan byde på måger. På vejen ind til lokaliteten cyklede jeg langs med havnen, for at se om der skulle være lidt måger. Det var der, hele 160 Sølvmåger rastede ud for Toldbod plads, et fornuftigt antal på et enkelt stop. Et hurtigt kig ud over fjorden afslørede hele 3 Ederfugle! Det er min første observation af arten inde i fjorden. Arten er ved at etablere sig som ynglefugl i Nibe Bredning, hvilket også er grunden til det stigende antal af observationer inde i fjorden.
Da Asger stødte til i Østre Anlæg, fortalte jeg ham selvfølgelig med det samme om mine vilde observationer den sidste uge, med Havørn(også i AA) og Ederfuglene som de klart største højdepunkter. Min enorme eufori, smittede lynhurtigt af på Asger der begyndte at love spandevis af sjældne måger, der med stor sandsynlighed ville kunne findes inde i parken. Manden var umulig at få talt ned igen. Måge chekningen startede hårdt med aflæsning af minimum en finsk mærket Hættemåge, og 17 danske. Jeg slog også til igen inde i parken med fund af hele 2 Troldænder. Dagen var på nuværende tidspunkt allerede reddet. Asger trumfede, mig dog hurtigt med fund af en overflyvende Vandrefalk. Der var dog en måge, der så spændende ud...


Fuglen ligner ret godt en 2K Kaspisk måge. Dækfjerene passer meget godt på en kaspisk i denne alder, den har også antydning af en nakke boa. Fuglene havde dog ikke jizzet for en kaspisk måge.  Efter Asger har haft sendt billederne til RSN, der vurderede mågen til hvert fald at der var noget kaspisk i mågen. Den kommer desværre derfor til at forblive ubestemt.

Byd gerne ind med kommentarer på den!

En kort rundtur i parken resulterede i en Kernebider.
 Min evige hitjagt fortsatte selvfølgelig efter at jeg havde taget afsked med Asger. Et kort stop ved Østerå gav en forventet Vandstær, der tidligere på vinteren har været rapporteret langs åen. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar