torsdag den 13. februar 2014

Kaspisk dag!

Morgenstemning på Gilbjerg kort efter opklaring

Dagen startede ud med en røvsyg morgenobs på Gilbjerg. Hvorfor valgte jeg at stå så tidligt op? Obsen gav ikke andet end få trækkende Sanglærker grundet regnvejret.
KH fremviser hvor meget skrænt der er skreddet (ifølge ham selv). Tidligere har det været et problem at observere svalerne i længere tid langs skrænten. Til foråret og fremover er dette problem væsentligt mindre.

Så kom EBB efter opklaringen, og vi smuttede ned i Gilleleje Havn. Vi eftersøgte eventuelle Kaspiske Måger uden held, men massere af Svartbage var at finde - faktisk flere end Sølvmåger. På vejen ned til Havnen så vi Små Korsnæb i en have, som en opmuntring.


Lille korsnæb han og hun i Gilleleje By

Nu rykkede vi til Helsingør Lystbådehavn og tjekkede måger. Vi fandt to 2K Kaspiske Måger, hvoraf i hvert fald den ene fugl bestod af genfund fra EBB’s tidligere på ugen. Dokufotos ses herunder og på. Vi tjekkede diverse moler, hvor andre fine obs kan nævnes Husrødstjert og to Skærpiber.

Ovenover ses den første af de to 2K Kaspiske Måger set i Helsingør Lystbådehavn. Denne fugl virkede større end den anden fugl set samtidig.

Fotoserie af 2K Kaspisk Måge (anden af to fugle set i Helsingør Lystbådehavn)

Vi havde defunderet over om vi kunne nå både Hundested- og Vedbæk Havn. Valget faldt dog på sidste mulighed, da vi følte at hitpotentialet var større på Østkysten.

Vedbæk Havn viste sig at være et klogt valg. Kvantiteten var helt klart i bund, men det gjorde ikke noget, fordi kvaliteten tog over. Vi (gen)opdagede endnu en 2K Kaspisk Måge på en mågeflok à omtrent 10, hvilket svarede til hele havnens observerede fugle med undtagelse af Hættemåger.

Kaspisk Måge rastende (øverst) og i flugt (nederst). Bemærk især nederst den ensartede mørke vingebagkant.
Vi forsatte vores hitjagt, og nåede akkurat at drage til Nivå Bugt og Strandenge for at se efter Enkeltbekkasin. Den var dog ikke at finde her, men almindelige fuglearter som Gravand er nævneværdige.

 Øverst: Lokalitetsfoto af Nivå Bugt og Strandenge
Nederst: KH i felten


Alt i alt en godkendt dag på Nord- og Østkysten med tre 2K Kaspiske Måger! I morgen venter en morgen- obs på Gilbjerg efterfulgt af havnetjek i Hundestedområdet og sidst Melby Overdrev.

(EBB og KH)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar