torsdag den 2. marts 2017

På tur med Philip Elbek og Stig Kjærgaard Rasmussen

Den 18/2 kørte jeg med Philip Elbek og Stig Kjærgaard Rasmussen til Reersø også til Kalundborg Klosterskov, hvor target var Nøddekrige, Hærfugl, Lapværling og Bjergpiber. Vi ankom til Reersø cirka kl. 0900 og gik straks efter bjergpiberen, vi fik lettede en lysmavet piber der kaldte med et ret klart kald der mindede om en blanding mellem engpiber og skærpiber, Bjergpiber - men da vi ikke havde set den godt, kaldte jeg den for "mulig". Vi forsatte med at tjekke op langs opskyllet og molen, hvor vi fandt én Sortgrå Ryle, selvom der er rapporteret op til ni tidligere. Der en hulens masse måger ellers på lokaliteten, og jeg fik en del tid til at gå med at tjekke dem, hvilket gav en lille sjat måger, som jeg syntes så sjove ud. Men ellers var hærfuglen negativ, hvilket var lidt øv. Men ellers gav det en strandet Sortand og jeg genfandt den lokale kaspiske måge der rastede et godt stykke ude ved tangen.
Sølvmåge 3k?
Kaspisk Måge 3k


Sortgrå Ryle
Efter en 30-40 minutter besluttede vi os for at køre videre ind i byen for at tjekke haverne, hvilket var frugtesløst og derefter videre til Nordveststranden, hvor vi håbede på Lapværling. Vi vidste hvor de holdte til, så det var bare et spørgsmål om at nå der ud. Der var godt med sanglærke og enkelte gulspurve, så det lovede godt, på vej ned af stien der går syd indlands, ser jeg en småfugl der ryger op, den afviger fra sanglærkerne i helhedsindtryk, men stadig lidt plump i det ala snespurv, så melder den som Lapværling. Vi går der ned af og vi ser så en lille flok på 6 stks der ryger op og bum lapværling er i kassen. På vej mod der, hvor de landede ses der to drosler der kommer hen mod den lille forsamlingen af træer der er ved stien og de lander. Vi får skop på dem og kan derefter krydse Misteldrossel af, de sidder der for en kort stund inden de ryger hen på marken for at fouragerer. Vi når forbi træerne og begynder at skanne området, hvor vi mente de landede. Der går kun kort tid, før vi finder dem fouragerende rigtig fint og de kunne ses supergodt i skop. Vi rykker tættere på, mens jeg beslutter mig for at tjekke det lille stykke jord, langs stien, hvor der er dyrkes majs og ofte er lagt i brak. Det er et af de giftigste steder for værlinger, lærker og pibere og det lille stykke jord har en ret imponerende artsliste, med arter som Træpiber, Lapværling, Husrødstjert og er et af de bedste steder for Rørspurv på halvøen. Jeg formår at trampe seks Rørspurve, men ellers ikke andet. Vi står ellers i noget tid og beundrer værlingerne inden vi så smutter op til kysten for at se efter eventuelle rastende lappedykkere eller ænder.
Misteldrosler
Lapværlinger
Lapværlinger
Det meste spændende er en Gråstrubet Lappedykker, som jeg er den eneste der ser... Vi vender tilbage til havnen for at give hærfuglen en chance til og ellers for at tjekke de fugle der måtte være. Den Kaspiske Måge viser sig fra sin bedste side og vi formår at jokke Bjergpiberen op igen ved vandet, så den ryger ud på engarealerne. Der tramper vi den så op igen, sammen med to skærpibere der holdte til nede ved vandet. Hele engarealer der er øst for havnen er sindsygt giftigt og det kan sikkert give nogle rigtig gode fugle, hvis man går det igennem en september eller oktoberdag. Lige da vi kommer tilbage fra vores trampetur, bliver der råbt at hærfuglen er kommet! Vi skynder os hen til græsarealet bag sejlklubben og der viser den sig fra sin bedste side. Vi er alle glade og Philip fik en ny DK-art. Den formår så at forsvinde sporløst og vi beslutter os for at køre op til kirken for at spise noget frokost og tælle vadere. Af spændende arter er der Strandhjejle og Islandsk Ryle, sammen med store antal af Storspover, Alm. Ryle og div. ænder.


Den lokale Kaspiske Måge
Hærfugl
Vi tager så den lange tur mod Kalundborg, hvor vi håber på at nøddekrigen viser sig fra sin bedste side. Efter en køretur på små 40 minutter ankommer vi og efter en kort gåtur med anvisninger fra Morten Christensen, er den der og den viser sig fra sin bedste side. Skøn fugl og en fed oplevelse med en art jeg ikke har set siden 2008 i uge 42 ved Blåvand. Efter at have nydt den i en god halv time, vender vi tilbage til bilen og vender snuden mod Slagelse, hvor jeg lige skal tjekke op på en hund og derefter bliver jeg smidt af ved Sorø til fødselsdag!

Nøddekrige, more dødekrige


Tusind tak til Stig for kørsel og tusind tak til både Philip og Stig for godt selskab under hele turen.Find Lapværlingerne


Ingen kommentarer:

Send en kommentar